Al het goede komt in drieŽn

 

 

Net zoals in de religie en in het bedrijfsleven komen tegenwoordig ook computerbesturingssystemen in drieŽn.

Immers, in de religie heb je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (God, Jesus en Het Woord, oftwel de Leraar, de Leerling en de Leerstof).

In het bedrijfsleven heb je Productie, Management (bedrijfskundigen en economen)en Marketing/(After)Sales, oftewel BŤta, Gamma en Alfa. Dit is Exact, Regulering en Communicatie.

 

In de wereld van besturingssystemen heb je grofweg Linux/Android (Google), Microsoft Windows en Apple, ofwel Open Source, vrije hardware met gelicenseerde software, en gelicenseerde hardware met bijbehorende software.

In de praktijk zie je dat Linux (en Android) steeds meer de wereld van internet en websites gaan besturen. Providers gebruiken steeds meer Linux als drager van hun applicaties. Dit zijn de BŤtaís, de programmeurs en systeembeheerders.

Microsoft wordt steeds meer als bedrijfsbesturingssysteem gebruikt, voor email, contactenmanagement (CRM) en planning (Agenda). En voor chat en videoconferencing. Dit is het management, de regulerende en bestuurskundige Gammaís.

Apple wordt juist steeds meer voor design en creatieve doeleinden gebruikt, zoals muziek, fotobewerking en film (video-editing). Dit zijn de intuÔtievelingen, de Alfaís.

 

Grofweg kun je zeggen dat Linux vooral je rechter hersenhelft stimuleert, het ruimtelijk inzicht, de rekenvaardigheid en de logica.

Microsoft stimuleert vooral de voorste hersenkwab, de planning, de regulering en het besturen.

En Apple stimuleert vooral de linkerhersenhelft, de intuÔtie, de creativiteit, het scheppen zonder voorschriften en regels, het design, de taal, muziek, vormgeving en film.

 

Apple zal steeds meer bij de marketing, sales en reclame terechtkomen, Microsoft bij het management, bestuur en opleiding/training, en Linux bij de productie enIT.

 

Dus ook in de informatica geldt: al het goede komt in drieŽn!